Brief uit Nunhem

(74 – 28 februari 2017)

In de zeventigste brief kwam een nieuwe uitgave van de Bijbel aan de orde: Bijbel in Gewone Taal.
Een uitgave uit 2014 van het Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. ISBN 978-90-8912-041-0 (standaardeditie).
Het is een mogelijkheid om als voorbereiding op Pasen, in deze veertigdagentijd, meer te bidden en te overwegen.

Uit de bovengenoemde nieuwe uitgave citeer ik graag:

Psalm 90

Een gebed van Mozes, de profeet.

“God zal er altijd zijn
Heer, bij u zijn we veilig,
elke generatie weer.
God, u bent er altijd geweest.
U was er eerder dan de bergen,
al voordat de aarde bestond.
U was er al voordat alles begon,
en u zult er altijd zijn.

Ons leven gaat snel voorbij
U laat de mensen sterven,
u laat ze weer tot stof vergaan.
Voor u is duizend jaar niet meer dan één dag,
niet meer dan vandaag of gisteren,
of een paar uur in de nacht.

U maakt zomaar een eind aan ons leven.
Het gaat zo snel voorbij als een droom.
Het is net als gras dat verdwijnt.
Het gras komt ’s morgens op.
Het groeit en bloeit,
maar ’s avonds verdort het.

Wij sterven door Gods woede
Wij sterven door uw woede,
we verdwijnen omdat u boos op ons bent.
U ziet alles wat we verkeerd doen,
u kent onze diepste geheimen.

Door uw woede komt er een eind aan ons leven,
het gaat voorbij als een zucht.
Ons leven duurt maar zeventig jaar,
of tachtig jaar als we sterk zijn.
En alles wat we doen is moeilijk en zwaar.
Het leven is zo voorbij,
en dan zijn we verdwenen.

Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is,
daarom hebben we nooit genoeg eerbied voor u.
Leer ons blij te zijn met elke dag,
zodat we wijze mensen worden.

Heer, heb medelijden met ons
Kom weer bij ons, Heer.
Heb medelijden met ons,
laat ons niet langer wachten.
Laat ons elke ochtend uw liefde zien!
Dan zullen we voor u juichen en zingen,
elke dag weer.

U hebt ons veel laten lijden.
Geef ons nu veel vreugde,
zodat we al die ellendige jaren vergeten.
Laat ons weer zien wat u voor ons doet,
laat onze kinderen zien hoe machtig u bent.

Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent.
Help ons bij wat we doen,
ja, help ons bij alles wat we doen!”

Alle Goeds voor U en de Uwen, onderweg naar Pasen toe,

vader Harrij

 

 

(de vorige brief nr. 73 van 15 februari 2017)

Soms duikt een voorganger op in een kerkdienst waar hij niet voor ingeroosterd is.
Mensen die een wijding van een Bisschop hebben ontvangen kunnen in de byzantijnse traditie niet zomaar tijdens een dienst een kerk binnen lopen. Zij hebben zich te “bekennen”.
Bijvoorbeeld: vader–diaken komt de kerk in en loopt het Heiligdom binnen. Hij zegt tegen de dienstdoende priester dat hij aanwezig is in de Liturgie. De priester vraagt hem vervolgens of hij wil celebreren. Als vader-diaken dat niet wil –bijvoorbeeld omdat hij werkzaamheden om den brode heeft en slechts een deel van de dienst kan bijwonen – verlaat hij het Heiligdom en gaat in de kerk staan.
Staat vader-diaken echter op het rooster van dienst als dienstdoende diaken dan wordt er van hem verwacht dat hij zich niet alleen aan de liturgische regels houdt maar ook aan de afspraken die gemaakt zijn met de opsteller van het’ rooster van dienst’ en dus voorgaat in de betreffende celebratie.

Het ‘rooster van diensten’ is te vinden op deze site: www.pokrof.nl/rooster en ook op www.byzantijnsnetwerknederland.nl

Er is veel te doen in de wereld van en rond de R.K. gelovigen van byzantijnse ritus.
Het “bekennen” gebeurt in onze kringen overigens slechts zelden omdat we maar over een handjevol geestelijken beschikken.

Alle Goeds voor U en de Uwen,

vader Harrij