Brief uit Nunhem

(76 – 16 augustus 2017)

Bijna niets in ons leven is zo moeilijk als afscheid nemen. En dan is ‘de handeling’ die het afscheid markeert dikwijls echt het allerlaatste wat we kunnen doen (een laatste kus geven; een deur sluiten …).

En dan? Wat komt er dan? Het beste kun je dat zelf maar aan elkaar vertellen.

De periode tussen 15 augustus (Maria Hemelvaart) en 31 augustus is zo’n zware periode van afscheid nemen. Onze Alheilige Moeder Gods Maria is vanuit deze wereld opgenomen in de schare van heiligen (ieder liturgisch jaar opnieuw op deze datum) en WIJ – mensen die er vóór zijn hun weg met God te gaan – lopen verdwaasd richting eind van de maand.

Het lijkt onaangekondigd en onverwacht als het plotseling de eerste september is: Nieuw Kerkelijk Jaar 2017-2018!

Het genomen afscheid valt als een te zware zomerjas van ons af. We kruipen uit het zwarte gat en gaan achter Abraham aan, op weg, een vol nieuw liturgisch jaar tegemoet. PASEN 2018!

Dat we het mee mogen gaan maken, onder de hoede van de Allerbarmhartigste, Die ons – bijna niet voelbaar –  toch weer een duwtje in de rug geeft.

Op onze oude dag klimmen we uit het zwarte gat (kijk eens naar dat zwarte gat op bijvoorbeeld de kerstikoon) en gaan op weg.
Rustig lopen we met elkaar richting nieuw jaar…

Proficiat
S Praznikom
Geluk gewenst
Vrede en Alle Goeds

vader Harrij

 

(de vorige brief nr. 75 – 1 juni 2017)

Zaterdag 3 juni is – in de Byzantijnse ritus – dit jaar de zaterdag van Allerzielen.

“ In uw goedheid, Heer, gedenk uw gestorven dienaren en dienaressen. Vergeef wat zij verkeerd hebben gedaan, want niemand is zonder zonde; Gij alleen. Gij kunt hun ook rust verlenen.”
Troparion, Toon 2. 

en/of

Kondakion, Toon 8.
“Laat, o Christus, uw dienaren die gestorven zijn, samen met uw heiligen rusten daar waar geen smart, of droefheid of nog tranen zijn maar alleen Leven zonder einde”.

uit: Byzantijns Liturgikon Tilburg – Zagreb blz. 581

Laten we dankbaar bidden voor de zielerust van al onze dierbare overleden gemeenschapsleden, familieleden en vrienden.

Dat de Enige Altijd Levende allen opneemt in Zijn of Haar gedachtenis.

En laten wij, die achter blijven, ons voorbereiden op de zondag van Pinksteren en op de maandag van de heilige Geest.

Alle Goeds voor U en de Uwen,

vader Harrij