Brief uit Nunhem

(75 – 1 juni 2017)

Zaterdag 3 juni is – in de Byzantijnse ritus – dit jaar de zaterdag van Allerzielen.

“ In uw goedheid, Heer, gedenk uw gestorven dienaren en dienaressen. Vergeef wat zij verkeerd hebben gedaan, want niemand is zonder zonde; Gij alleen. Gij kunt hun ook rust verlenen.”
Troparion, Toon 2. 

en/of

Kondakion, Toon 8.
“Laat, o Christus, uw dienaren die gestorven zijn, samen met uw heiligen rusten daar waar geen smart, of droefheid of nog tranen zijn maar alleen Leven zonder einde”.

uit: Byzantijns Liturgikon Tilburg – Zagreb blz. 581

Laten we dankbaar bidden voor de zielerust van al onze dierbare overleden gemeenschapsleden, familieleden en vrienden.

Dat de Enige Altijd Levende allen opneemt in Zijn of Haar gedachtenis.

En laten wij, die achter blijven, ons voorbereiden op de zondag van Pinksteren en op de maandag van de heilige Geest.

Alle Goeds voor U en de Uwen,

vader harrij

 

 

(de vorige brief nr. 74 – 28 februari 2017)

In de zeventigste brief kwam een nieuwe uitgave van de Bijbel aan de orde: Bijbel in Gewone Taal.
Een uitgave uit 2014 van het Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem. ISBN 978-90-8912-041-0 (standaardeditie).
Het is een mogelijkheid om als voorbereiding op Pasen, in deze veertigdagentijd, meer te bidden en te overwegen.

Uit de bovengenoemde nieuwe uitgave citeer ik graag:

Psalm 90

Een gebed van Mozes, de profeet.

“God zal er altijd zijn
Heer, bij u zijn we veilig,
elke generatie weer.
God, u bent er altijd geweest.
U was er eerder dan de bergen,
al voordat de aarde bestond.
U was er al voordat alles begon,
en u zult er altijd zijn.

Ons leven gaat snel voorbij
U laat de mensen sterven,
u laat ze weer tot stof vergaan.
Voor u is duizend jaar niet meer dan één dag,
niet meer dan vandaag of gisteren,
of een paar uur in de nacht.

U maakt zomaar een eind aan ons leven.
Het gaat zo snel voorbij als een droom.
Het is net als gras dat verdwijnt.
Het gras komt ’s morgens op.
Het groeit en bloeit,
maar ’s avonds verdort het.

Wij sterven door Gods woede
Wij sterven door uw woede,
we verdwijnen omdat u boos op ons bent.
U ziet alles wat we verkeerd doen,
u kent onze diepste geheimen.

Door uw woede komt er een eind aan ons leven,
het gaat voorbij als een zucht.
Ons leven duurt maar zeventig jaar,
of tachtig jaar als we sterk zijn.
En alles wat we doen is moeilijk en zwaar.
Het leven is zo voorbij,
en dan zijn we verdwenen.

Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is,
daarom hebben we nooit genoeg eerbied voor u.
Leer ons blij te zijn met elke dag,
zodat we wijze mensen worden.

Heer, heb medelijden met ons
Kom weer bij ons, Heer.
Heb medelijden met ons,
laat ons niet langer wachten.
Laat ons elke ochtend uw liefde zien!
Dan zullen we voor u juichen en zingen,
elke dag weer.

U hebt ons veel laten lijden.
Geef ons nu veel vreugde,
zodat we al die ellendige jaren vergeten.
Laat ons weer zien wat u voor ons doet,
laat onze kinderen zien hoe machtig u bent.

Heer, onze God, laat ons zien hoe goed u bent.
Help ons bij wat we doen,
ja, help ons bij alles wat we doen!”

Alle Goeds voor U en de Uwen, onderweg naar Pasen toe,

vader Harrij