Emeritaat vader Harrij Sterenberg

Vader Harrij Sterenberg is per 13 december 2017 met emeritaat gegaan.

Het bestuur van de Landelijke Instelling Pokrof heeft hem aangeboden een dag te organiseren waarop iedereen die daartoe in de gelegenheid is, de kans krijgt hem te zien, te horen, de hand te drukken en te danken voor zijn inzet.

De dag bestaat uit een feestelijke viering van de Goddelijke Liturgie uit dankbaarheid en een gezamenlijke lunch in een restaurant in de omgeving van de kerk.

De viering van de Goddelijke Liturgie vindt plaats in de kerk waar Vader Harrij priester gewijd is: de St. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8 te Breda op zaterdag 7 april 2018, de zaterdag in de week na Pasen.

Na afloop van de Goddelijke Liturgie gebruiken we de lunch – u aangeboden door Pokrof –in Hotel -Restaurant Princeville, Princenhagelaan 5 te Breda.

Wij nodigen u van harte uit deze dag mee te komen vieren.

In verband met de organisatie is het nodig dat u zich opgeeft wanneer u aan deze dag wilt deelnemen. Een antwoordstrook vindt u op pagina 2 van de uitnodiging.

Alle noodzakelijke gegevens vindt u in twee te downloaden stukken:
uitnodiging met antwoordstrook
reisinformatie inclusief plattegrond binnenstad Breda

Mocht u iemand kennen die eveneens aan deze dag zou willen deelnemen, brengt u die persoon a.u.b. van deze boodschap op de hoogte.