Gospodi, pomiluj

We vragen uw aandacht en gebed voor:

 

Mevrouw Hendrika Allegonda Maria Sarolea – Aka, overleden zaterdag 10 juni 2017. Tante Riek was lid van de Eindhovense gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gruzinskaja.
De Byzantijnse afscheidsdienst is gehouden op donderdag 15 juni in de R.K.-kerk, gelegen aan de Sniederslaan in Bladel.
De begrafenis vond plaats op de R.K.-begraafplaats St. Petrus Banden te ‘s-Gravenhage.

 

De heer Johannes Martinus Maria Schothorst, overleden zaterdag 22 april 2017. Johan was jaren lid van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja.
De uitvaartdienst is gehouden op vrijdag 28 april in de R.K. Parochiekerk Sint Petrus ‘banden te Driebergen-Rijsenburg, waarna Johan ten ruste is gelegd op het R.K. Kerkhof aan de Drieklinken.

 

Mevrouw Cornelia Johanna Maria Machielsen – Joye, overleden dinsdag 14 februari 2017. Zij was jaren lid van de Utrechtse gemeenschap Wladimirskaja.
De uitvaartdienst is gehouden op dinsdag 21 februari in de Mariakerk O.L. Vrouwe ten Hemelopneming aan de  Pastoor Boelenslaan te De Meern.
Aansluitend vond de begrafenis plaats op het kerkhof naast deze kerk.

 

De heer Joris Korst, overleden op maandag 30 januari 2017 in het Sint Antoniusziekenhuis in Leidserijn.
Hij was lid van de gemeenschap van Utrecht, bestuurslid ook; hij leverde een belangrijke bijdrage aan de website. Hij was een voorbeeld van diep doorleefd geloof.
De Byzantijnse Uitvaartviering werd gehouden op Vrijdag 3 februari in de St.Nicolaaskerk in Nieuwegein, waarna de crematie plaats vond in crematorium Domstede te Utrecht.

 

De heer Joop Simons overleden op dinsdag 17 januari 2017.
De crematieplechtigheid heeft plaats gehad op zaterdag 21 januari in crematorium Rijtackers te Eindhoven.

Er zullen weinig mensen in de Byzantijnse gemeenschappen zijn die Joop niet kennen. Hij was acoliet, lector en hypodiaken. Hij beschikte over grote kennis van de Byzantijnse liturgie en de Kerkslavisch taal. In de Eindhovense gemeenschap Gruzinskaja, in de Landelijke Instelling Pokrof en ook daarbuiten gold hij als een autoriteit.
Voor zijn vele verdiensten was hij drager van de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.
Daarnaast was hij erelid van de gemeenschap Gruzinskaja.
Eeuwige gedachtenis.

 

Mevrouw Tjikker Kreuger, koorlid van de gemeenschap van Eindhoven,  overleden op 4 januari 2017.
De begrafenis heeft plaats gevonden op dinsdag 10 januari op de natuurbegraafplaats te Heeze

 

De heer Marcus Marie Cornelis Olffers, koorlid van de gemeenschappen van Den Haag en Rotterdam,  oud-bestuurslid van Den Haag en Rotterdam/Delft,  overleden op zaterdag 19 november 2016.
De Byzantijnse afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 26 november in de kerk van de Gedaanteverandering van de Heer te Den Haag.
Aansluitend vond de crematieplechtigheid plaats in crematorium Ockenburgh te Den Haag.

 

Mevrouw Anna Wilhelmina Gerarda Rijnenberg – Wijnne, oud-koorlid van de gemeenschap van Den Haag.
Zij overleed op zaterdag 5 november 2016.
Er is afscheid van haar genomen op vrijdag 11 november om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.
Aansluitend heeft aldaar de begrafenis plaats gevonden.

 

Aanvullingen of wijzigingen gaarne doorgeven aan het secretariaat van Pokrof.