Algemene vergadering

45e Algemene Vergadering

In de 45e Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Instelling Pokrof op zaterdag 24 maart 2018 in ’s-Hertogenbosch kwamen de volgende zaken aan de orde.
Uitvoerig werd gesproken over het emeritaat van vader Harrij. Het bestuur heeft na overleg met hem dat aangevraagd bij Mgr. Liesen, de bisschop van Breda. Op 7 april vind het afscheid plaats met een plechtige viering van de Goddelijke Liturgie in de kathedrale Basiliek in Breda. Aansluitend is er een gezamenlijke lunch met afscheidsreceptie in Hotel Princeville eveneens te Breda.

Het door de secretaris opgestelde jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd.

De resultatenrekening 2017 wordt eveneens goedgekeurd. In 2018 zal de inzet van diakens 4x per jaar door Pokrof worden betaald.

Opnieuw werd gesproken over het wel en wee van de gemeenschappen.
Rotterdam is in november 2017 gestopt maar blijft formeel nog (even) bestaan.
Den Haag heeft definitief besloten ook te stoppen. 22 april zal de laatste viering in de Eisenhowerlaan zijn. Eind 2018 wordt de gemeenschap opgeheven.
Roosendaal wordt, zodra alles geregeld is, nog in 2018 opgeheven.
Nijmegen heeft kans gezien op 25 maart 2018 een eigen viering te organiseren.
Amsterdam ziet de toekomst somber in. Denkt het nog wel even vol te houden.
Tenslotte Utrecht, Eindhoven en Hengelo hebben goede hoop wat de naaste toekomst betreft.

De landelijke viering van het Pokrof feest vind plaats op 14 oktober 2018 in Vierakker bij Zutphen en wordt georganiseerd door de gemeenschap van Hengelo.

 
Dit verslag downloaden.