Algemene vergadering

In de 42e Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Instelling Pokrof op zaterdag 22 oktober 2016 in ’s-Hertogenbosch kwamen de volgende zaken aan de orde.

Mw. S.F. Hack-Héman werd met algemene stemmen herkozen als bestuurslid voor een volgende periode van vier jaar.

De begroting voor 2017 werd besproken en goedgekeurd. De contributie is verlaagd.

Het wel en wee van de diverse gemeenschappen kreeg uitvoerig aandacht. Ziekte van dirigenten en de mogelijkheden van vervanging. Problemen met het vinden van een andere kerklocatie. Wisselingen in het plaatselijke bestuur. Gebrek aan voldoen­de medewerkers voor het opbouwen. En de zorgen over het voortbestaan van gemeenschappen als Roosendaal, Amsterdam en Rotterdam.

Het rooster van diensten voor het eerste kwartaal van 2017 is zo goed als rond.

De landelijke viering op zondag 2 oktober in Eindhoven is bijzonder goed verlopen. Alle lof over de organisatie.

Voor het komende jaar wordt gedacht aan Utrecht, de gemeenschap die dan haar 60-jarig jubileum hoopt te vieren. Begin januari valt de beslissing.

Tenslotte werd gesproken over de 2 groepen die zich bezig houden met de Slavisch Byzantijnse kerkmuziek. Nieuwe dirigenten? Zeker goede zangers en / of repetitors.

 

Dit verslag downloaden.