Icoon van Pokrof

Wij stellen ons onder de bescherming van
de Heilige Moeder van God

Bovenstaande ikoon is een van de mooiste ikonen van de Moeder Gods van Pokrof.
Het Russische woord “Pokrof” betekent zowel sluier als bescherming.
Tijdens een nachtofficie in de tiende eeuw in Konstantinopel verscheen de Moeder Gods, vergezeld van veel heiligen. In het midden van de kerk knielde zij neer en bad voor het altaar, nam haar omslagdoek van haar hoofd en strekte die uit over de mensen in de kerk. Alleen Andreas en Epifanos zagen de verschijning, maar alle aanwezigen voelden de genade van haar bescherming.